Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ZRB WPiWG

Wydział Gazownictwa

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 378365 - 2008

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2009r.

Ozorków dn. 23.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 378359 - 2008

Ochronę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia.

Ozorków dn. 23.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 371779 - 2008

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg i 33 kg w2009r.

Ozorków dn. 18.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 365897 - 2008

Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego 90% w ilości 200 Mg (ton).

Ozorków dn. 15.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 333203 - 2008

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków

Ozorków dn. 25.11.2008r - załączniki

Rozstrzygnięcie przetargu nr 168974 - 2008.

Rozstrzygnięty został przetarg na "Dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, Gmina Ozorków".

Ozorków dn. 12.08.2008r. (więcej..... )

Odpowiedzi na pytania do SIWZ zamówienia nr 168974 - 2008.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz.U.Nr 233 poz 1655, z późniejszymi zmianami ) zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, Gmina Ozorków, odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytania i odpowiedzi w menu przetargi. Ozorków dn. 06.08.2008r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 168974 - 2008.

Dostawa i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, gmina Ozorków.

Ozorków dn. 25.07.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 117765-2008.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego-śmieciarki na podwoziu DMC = 18 T zabudowanego urządzeniem hakowym z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów.

Ozorków dn. 03.06.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83482-2008.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego-śmieciarki na podwoziu DMC = 18 T zabudowanego urządzeniem hakowym z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów.

Ozorków dn. 22.04.2008r - załączniki


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: admin